Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000109


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • TIEN DAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 211079397

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • LUBUSKIE

 • Powiat:
 • M. GORZÓW WIELKOPOLSKI

 • Gmina:
 • M. GORZÓW WIELKOPOLSKI

 • Miejscowość:
 • GORZÓW WIELKOPOLSKI

 • Adres:
 • WYBICKIEGO 7 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 19 stycznia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • ZARZĄD JEST JEDNO- LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • KIM THOA DANG, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000109 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000109. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu TIEN DAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.