Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000121


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • TECHMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 691541261

 • NIP:
 • 8133200280

 • Województwo:
 • PODKARPACKIE

 • Powiat:
 • M. RZESZÓW

 • Gmina:
 • M. RZESZÓW

 • Miejscowość:
 • RZESZÓW

 • Adres:
 • ŚWIĘTEGO ROCHA 30 35-330 RZESZÓW POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 30 stycznia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WCLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 100000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • JANINA WOJTAS, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000121 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000121. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu TECHMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.