Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000124


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

 • Forma prawna:
 • PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

 • REGON:
 • 190010293

 • NIP:
 • 5860104351

 • Województwo:
 • POMORSKIE

 • Powiat:
 • M. GDYNIA

 • Gmina:
 • M. GDYNIA

 • Miejscowość:
 • GDYNIA

 • Adres:
 • HUTNICZA 1 81-212 GDYNIA POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 2 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD KOMISARYCZNY

 • Reprezentacja:
 • -

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ JÓZEF GAŁEK, zarządca
  Dane o podmiocie KRS 0000000124 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000124. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.