Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000153


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB - KOŁBACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 812329013

 • NIP:
 • 8581644446

 • Województwo:
 • ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Powiat:
 • GRYFINSKI

 • Gmina:
 • STARE CZARNOWO

 • Miejscowość:
 • KOŁBACZ

 • Adres:
 • WARCISŁAWA 1 74-106 KOŁBACZ (POCZTA STARE CZARNOWO) POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 8 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

 • Członkowie reprezentacji:
 • ZDZISŁAW JAN ADAMCZYK, prokura samoistna EUGENIUSZ MALINOWSKI, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000153 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000153. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB - KOŁBACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.