Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000155


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "ZPS ŁOJEWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 411411216

 • NIP:
 • 7851662644

 • Województwo:
 • WIELKOPOLSKIE

 • Powiat:
 • ŚREMSKI

 • Gmina:
 • KSIĄŻ WIELKOPOLSKI

 • Miejscowość:
 • KSIĄŻ WIELKOPOLSKI

 • Adres:
 • 23 STYCZNIA 2 63-130 KSIĄŻ WIELKOPOLSKI POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 30 stycznia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

 • Członkowie reprezentacji:
 • MARCIN PABIŚ, prezes zarządu NORBERT LESZEK KARCZMARCZYK, wiceprezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000155 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000155. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "ZPS ŁOJEWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.