Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000157


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POL-NIP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 070043259

 • NIP:
 • 5470048969

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. KATOWICE

 • Gmina:
 • M. KATOWICE

 • Miejscowość:
 • KATOWICE

 • Adres:
 • JASIEŃSKIEGO 21 40-586 KATOWICE POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 31 stycznia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU PRZEKRACZA 100.000 USD (DOLARÓW AMERYKAŃSKICH) WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA W OSOBACH PREZESA I PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • KRZYSZTOF JÓZEF SIKORSKI, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000157 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000157. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POL-NIP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.