Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000158


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • KONTRADE SPÓŁKA Z O.O.

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • DĄBROWA GÓRNICZA

 • Gmina:
 • DĄBROWA GÓRNICZA

 • Miejscowość:
 • DĄBROWA GÓRNICZA

 • Adres:
 • SZKOLNA 34 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 31 stycznia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD SPÓŁKI

 • Reprezentacja:
 • KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

 • Członkowie reprezentacji:
 • MANFRED MNOCHY, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000158 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000158. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu KONTRADE SPÓŁKA Z O.O. wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.