Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000160


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW HANDLU I SPÓŁDZIELCZOŚCI GMINNEJ SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIELOWSI

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • WIELOWIEŚ

 • Miejscowość:
 • WIELOWIEŚ

 • Adres:
 • ZAMKOWA 5 44-187 WIELOWIEŚ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 26 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: - PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU . 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNIE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA,ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA

 • Członkowie reprezentacji:
 • EWA POLASIK, zastępca przewodniczącego MARIA JARCZAK, sekretarz TERESA BRETT, skarbnik TERESA SUS, przewodnicząca zarządu JAN SZAMRYK, członek zarządu WITOLD OGRODNICZEK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000160 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000160. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW HANDLU I SPÓŁDZIELCZOŚCI GMINNEJ SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIELOWSI wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.