Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000163


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRZY "SPOŁEM" JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W JASTRZĘBIU ZDROJU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 276621337

 • NIP:
 • 6332008609

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Gmina:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Miejscowość:
 • JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 • Adres:
 • HARCERSKA 1 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 7 czerwca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONE SĄ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST: ŁĄCZNE DZIAŁANIE 2 OSÓB, CHYBA ŻE CO INNEGO WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKW MAJĄTKOWYCH - ZGODA ZARZĄDU ZWIĄZKU

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANNA HALINA DULSKA-FRANEK, wiceprzewodnicząca JOLANTA KIJANKA, sekretarz MARIANNA HELENA SOKAL, przewodnicząca ALINA JÓZEFA KUNASZYK, członek zarządu ELŻBIETA LECHOCKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000163 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000163. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRZY "SPOŁEM" JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W JASTRZĘBIU ZDROJU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.