Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000168


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "JASNY CEL"

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE

 • REGON:
 • 051980929

 • NIP:
 • 5422692744

 • Województwo:
 • PODLASKIE

 • Powiat:
 • M. BIAŁYSTOK

 • Gmina:
 • M. BIAŁYSTOK

 • Miejscowość:
 • BIAŁYSTOK

 • Adres:
 • WASILKOWSKA 12 15-137 BIAŁYSTOK POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 12 kwietnia 2007 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PRZEWODNICZĄCY LUB ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANNA KRAKOWSKA, przewodnicząca zarządu BEATA KALISTY, zastępca przewodniczącego AGNIESZKA DOMAŃSKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000168 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000168. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "JASNY CEL" wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.