Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000169


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY Z/S W ZARZĄDZIE DRÓG I SŁUŻB KOMUNALNYCH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 240330705

 • NIP:
 • 6423102538

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RYBNICKI

 • Gmina:
 • CZERWIONKA-LESZCZYNY

 • Miejscowość:
 • CZERWIONKA-LESZCZYNY

 • Adres:
 • POLNA 6 44-238 CZERWIONKA-LESZCZYNY

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU W GRANICACH UDZIELONEGO IM PEŁNOMOCNICTWA - WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH OSÓB CHYBA, ŻE CO INNEGO WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA - W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST ZGODA ZARZĄDU ZWIĄZKU

 • Członkowie reprezentacji:
 • ELŻBIETA KRYSTYNA STUDENT, przewodniczący HENRYK BOGUSŁAW MACIEJSKI, z-ca przewodniczącego IRENEUSZ PAWEŁ PIONTEK, skarbnik JOLANTA WIESŁAWA BRUDNY, sekretarz EUGENIUSZ ANTONI SZYMURA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000169 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000169. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY Z/S W ZARZĄDZIE DRÓG I SŁUŻB KOMUNALNYCH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.