Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000172


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 240337660

 • NIP:
 • 4980213728

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Gmina:
 • M. PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Miejscowość:
 • PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Adres:
 • WĘGLOWA 3 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 5 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO DZIAŁANIA W IMIENIU ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SA PRZEWODNICZĄCY, WICEPRZEWODNICZĄCY I SEKRETARZ RADY LUB INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB CHYBA, ŻE CO INNEGO WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA. DO PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE ZBYWANIA (NABYWANIA) NIERUCHOMOŚCI UPOWAŻNIONY JEST WYŁĄCZNIE ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Członkowie reprezentacji:
 • BARBARA MARIA LIZUREK, zastępca przewodniczącej EWA ANIELA STRASZAK, przewodnicząca zarządu związku GRAŻYNA WANDA DROZDOWSKA, sekretarz
  Dane o podmiocie KRS 0000000172 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000172. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W PIEKARACH ŚLĄSKICH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.