Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000178


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "METALOWCY" W RYBNICKICH ZAKŁADACH WYROBÓW METALOWYCH "HUTA SILESIA" SPÓŁKA AKCYJNA W RYBNIKU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 370506879

 • NIP:
 • 6861505733

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • PRZEMYSŁOWA 5 44-203 RYBNIK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH - PRZEWODNICZĄCY, WICEPRZEWODNICZĄCY, SEKRETARZ ZWIĄZKU LUB INNE OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU W GRANICACH UDZIELONEGO IM PELNOMOCNICTWA. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI - ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, CHYBA ŻE CO INNEGO WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU - ZGODA ZARZĄDU

 • Członkowie reprezentacji:
 • EWA KAMYCZEK, sekretarz KAZIMIERZ MACIUSZEK, przewodniczący MARIA PIECH, skarbnik PIOTR RAWICKI, wiceprzewodniczący WŁADYSŁAW SZAFONI, wiceprzewodniczący ADAM PABIAN, członek zarządu ANDRZEJ LORENZ, członek zarządu KORNELA CINCIO, członek zarządu KRYSTYNA FUKAŁA, członek zarządu STANISŁAW SRODOŃ, członek zarządu ZOFIA WOLFARD, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000178 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000178. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "METALOWCY" W RYBNICKICH ZAKŁADACH WYROBÓW METALOWYCH "HUTA SILESIA" SPÓŁKA AKCYJNA W RYBNIKU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.