Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000180


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WDROŻENIOWO - PRODUKCYJNEGO "PRODRYN" W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 251444946

 • NIP:
 • 6222780533

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • WODZISŁAWSKI

 • Gmina:
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Miejscowość:
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Adres:
 • MICHALSKIEGO 12 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI:PRZEWODNICZĄCY, I INNE OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA

 • Członkowie reprezentacji:
 • ALICJA WOJTYŁA, skarbnik ANNA TCHOROWSKA, przewodnicząca zarządu EUGENIUSZ BENISZ, sekretarz JÓZEF LEKS, zastępca przewodniczącego ADAM GÓRECKI, członek zarządu RYSZARD BIAŁASZCZYK, członek zarządu ZDZISŁAW MAZURKIEWICZ, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000180 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000180. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WDROŻENIOWO - PRODUKCYJNEGO "PRODRYN" W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.