Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000183


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "SINDBAD" SPÓŁKA AKCYJNA

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA AKCYJNA

 • REGON:
 • 531555853

 • NIP:
 • 7542599959

 • Województwo:
 • OPOLSKIE

 • Powiat:
 • M. OPOLE

 • Gmina:
 • M. OPOLE

 • Miejscowość:
 • OPOLE

 • Adres:
 • DUBOIS 6 45-070 OPOLE POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 31 stycznia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY STANOWI ON WYŁĄCZNĄ REPREZENTACJĘ SPÓŁKI.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ELŻBIETA DREWIENKOWSKA, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000183 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000183. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "SINDBAD" SPÓŁKA AKCYJNA wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.