Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000184


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ODDZIAŁ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 630761079

 • NIP:
 • 7821565190

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RUDA ŚLĄSKA

 • Gmina:
 • M. RUDA ŚLĄSKA

 • Miejscowość:
 • RUDA ŚLĄSKA

 • Adres:
 • WOLNOŚCI 4 41-700 RUDA ŚLĄSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 5 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIE, ZBYWANIE, PRZEKAZYANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA. ZGODNIE Z PAR. 37 STATUTU

 • Członkowie reprezentacji:
 • null BRAK DANYCH, członek reprezentacji:
  Dane o podmiocie KRS 0000000184 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000184. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ODDZIAŁ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.