Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000185


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SGL CARBON POLSKA S.A. W RACIBORZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 271095536

 • NIP:
 • 6391826798

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RACIBORSKI

 • Gmina:
 • RACIBÓRZ

 • Miejscowość:
 • RACIBÓRZ

 • Adres:
 • PIASTOWSKA 29 47-400 RACIBÓRZ POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 9 sierpnia 2004 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. DO NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKŁADÓW, SPÓŁEK, UDZIAŁÓW, AKCJI, OBLIGACJI LUB INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA/ ZEBRANIA DELEGATÓW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ BUBOŃ, członek zarządu związku ANDRZEJ CHYRA, członek zarządu związku ANDRZEJ RATYŃSKI, członek prezydium zarządu CZESŁAW RÓŻAŃSKI, członek zarządu związku DANUTA KRYSTYNA BOJCZUK, przewodnicząca EWA JAWOREK, członek zarządu związku FRANCISZEK SUCHECKI, członek zarządu związku HENRYK DREIMOL, zastępca przewodniczącej IRENA DEMIDOWICZ CIECHANOWSKA, skarbnik JAN PIEŁA, członek zarządu związku JERZY PATER, członek zarządu związku JOACHIM WYLEŻYCH, członek prezydium zarządu MAREK ŁOPACZ, członek zarządu związku MARIOLA MUCHA, sekretarz MAŁGORZATA KEMPA, członek zarządu związku MONIKA BURDA, członek zarządu związku MONIKA LENARD, zastępca przewodniczącej PIOTR LENARD, członek zarządu związku RYSZARD SZYMAŃSKI, członek zarządu związku LUCJAN STAJNER, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000185 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000185. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SGL CARBON POLSKA S.A. W RACIBORZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.