Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000188


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH W RUDZIŃCU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 519612655

 • NIP:
 • 7422194059

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • RUDZINIEC

 • Miejscowość:
 • RUDZINIEC

 • Adres:
 • BRAK DANYCH BRAK 44-160 RUDZINIEC

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI : PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU 2. DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNIE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIE, ZBYWANIE, PRZEKAZYWANIE LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA

 • Członkowie reprezentacji:
 • BRAK DANYCH BRAK DANYCH, członek reprezentacji:
  Dane o podmiocie KRS 0000000188 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000188. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH W RUDZIŃCU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.