Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000196


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI OGRODNICZEJ W GLIWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • GLIWICE

 • Adres:
 • PLAC PIASTÓW 6A 44-100 GLIWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 4 września 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • 1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPAWNIONE: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH, MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • HALINA JANICKA, przewodniczący związku KRYSTYNA BARBARA LUKOSZEK, zastępca przewodniczącego KRYSTYNA TERESA KYCIA, sekretarz
  Dane o podmiocie KRS 0000000196 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000196. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI OGRODNICZEJ W GLIWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.