Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000199


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY PRZY REJONOWYM URZĘDZIE POCZTOWYM W RYBNIKU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 277654741

 • NIP:
 • 8961294490

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • POCZTOWA 2 44-200 RYBNIK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • PARAGRAF 32 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIAZKU 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKREA ZWYKŁEGO ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIE, ZBYWANIE, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA DELEGATUR.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGUMIŁA GABRIELA MALARECKA-PACHA, przewodnicząca JERZY WOJCIECH KUCZEK-FEĆ, sekretarz MAGDALENA EWA BORNIKOWSKA, skarbnik TOMASZ ADAM BYSTRYKOWSKI, wiceprzewodniczący ADAM ROBERT TROJAN, członek zarządu AGATA HONORATA WENGERSKA, członek zarządu AGNIESZKA FECKO, członek zarządu BARBARA RYBICKA, członek zarządu BOŻENA STOPA, członek zarządu EWA KOŁEK, członek zarządu EWA ŁUKASZCZYK, członek zarządu MARCIN JASKULSKI, członek zarządu MARIA POJDA, członek zarządu RENATA MARIA FRYSZ, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000199 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000199. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY PRZY REJONOWYM URZĘDZIE POCZTOWYM W RYBNIKU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.