Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000202


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW REJONU DRÓG PUBLICZNYCH W GLIWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 672964097

 • NIP:
 • 7991892025

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • GLIWICE

 • Adres:
 • ŻELEŃSKIEGO-BOYA 12 44-100 GLIWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 27 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCY ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA

 • Członkowie reprezentacji:
 • JADWIGA ADAMSKA, przewodnicząca zarządu LEONIA DUDEK, sekretarz zarządu MAŁGORZATA DYBAŁ, skarbnik zarządu BOLESŁAW TERLECKI, członek zarządu KRYSTYNA STASIK, członek zarządu STANISŁAW SEKUŁA, członek zarządu ZDZISŁAW GAJDOS, członek zarządu




  Dane o podmiocie KRS 0000000202 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000202. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW REJONU DRÓG PUBLICZNYCH W GLIWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.