Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000203


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • POMORSKA BAZA PALIWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 170928121

 • NIP:
 • 5782708281

 • Województwo:
 • POMORSKIE

 • Powiat:
 • NOWODWORSKI

 • Gmina:
 • NOWY DWÓR GDAŃSKI

 • Miejscowość:
 • NOWY DWÓR GDAŃSKI

 • Adres:
 • PLAC WOLNOŚCI 22 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 2 lutego 2001 r.
 • Dane o podmiocie KRS 0000000203 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000203. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu POMORSKA BAZA PALIWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.