Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000208


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA W KNUROWIE

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 273445236

 • NIP:
 • 6422229001

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • KNURÓW

 • Miejscowość:
 • KNURÓW

 • Adres:
 • NIEPODLEGŁOŚCI 8 44-190 KNURÓW

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 13 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA

 • Członkowie reprezentacji:
 • ELŻBIETA ŻMUDA, wiceprzewodnicząca IRENA MARUSZCZAK, wiceprzewodnicząca MARIOLA URSZULA JAROMIN, przewodniczący ALEKSANDRA PASELLA, członek zarządu ALICJA SOSNOWSKA, członek zarządu BEATA PIĄTEK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000208 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000208. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA W KNUROWIE wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.