Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000212


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY DRUŻYN KONDUKTORSKICH I PRACOWNIKÓW TRANSPORTU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 276572283

 • NIP:
 • 6312609607

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • GLIWICE

 • Adres:
 • BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 12 44-100 GLIWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 listopada 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO REPREZENTOWANIA ZWIĄZKU UPOWAŻNIENI SĄ : 1) PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU LUB WICEPRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU, 2) INNE OSOBY, W GRANICACH OKREŚLONYCH UPOWAŻNIENIEM UDZIELONYM PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO LUB WICEPRZEWODNICZĄCEGO ZWIĄZKU. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNOOSOBOWE. 3. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH FINANSOWYCH WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ARTUR BARBUS, wiceprzewodniczący GRZEGORZ OCHEJ, wiceprzewodniczący IRENEUSZ ADAM ROKITA, wiceprzewodniczący JACEK PRZEPIÓRZYŃSKI, wiceprzewodniczący JAN FABIAŃCZYK, wiceprzewodniczący JÓZEF GAJEWSKI, członek prezydium KRZYSZTOF ZEBUT, przewodniczący LESZEK PRYSAK, wiceprzewodniczący MAREK LURANIEC, wiceprzewodniczący PAWEŁ SEKUŁA, wiceprzewodniczący TOMASZ WACŁAWEK, wiceprzewodniczący
  Dane o podmiocie KRS 0000000212 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000212. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY DRUŻYN KONDUKTORSKICH I PRACOWNIKÓW TRANSPORTU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.