Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000216


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DYCZPOL"

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • WIELKOPOLSKIE

 • Powiat:
 • M. POZNAŃ

 • Gmina:
 • M. POZNAŃ

 • Miejscowość:
 • POZNAŃ

 • Adres:
 • OS. ORŁA BIAŁEGO 76 61-251 POZNAŃ POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 2 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD SPÓŁKI

 • Reprezentacja:
 • W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

 • Członkowie reprezentacji:
 • LUCYNA DYCZEK, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000216 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000216. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DYCZPOL" wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.