Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000220


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • TOWARZYSTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE WSCHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 430873554

 • NIP:
 • 7122312112

 • Województwo:
 • LUBELSKIE

 • Powiat:
 • M. LUBLIN

 • Gmina:
 • M. LUBLIN

 • Miejscowość:
 • LUBLIN

 • Adres:
 • ZEMBORZYCKA 53 20-445 LUBLIN POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 2 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD SPÓŁKI

 • Reprezentacja:
 • ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU spółki UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

 • Członkowie reprezentacji:
 • KRZYSZTOF JAN BOBRYK, prezes zarządu
 • Reprezentacja organ:
 • Kurator

 • Reprezentacja:
 • -

 • Członkowie reprezentacji:
 • MICHAŁ TEODOR KARWAT, art. 26 ksh
  Dane o podmiocie KRS 0000000220 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000220. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu TOWARZYSTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE WSCHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.