Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000221


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU BUDOWY MASZYN DOŚWIADCZALNYCH "KOMAG" W ZABRZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ZABRZE

 • Gmina:
 • M. ZABRZE

 • Miejscowość:
 • ZABRZE

 • Adres:
 • 3-GO MAJA 91 41-800 ZABRZE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 13 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY, WICEPRZEWODNICZĄCY I SEKRETARZ ZARZĄDU ZWIĄZKU LUB INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU W GRANICACH UDZIELONEGO IM PEŁNOMOCNICTWA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, CHYBA ŻE CO INNEGO WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST ZGODA ZARZĄDU ZWIĄZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANTONINA NIBELSKA, sekretarz HENRYK KRASIŃSKI, wiceprzewodniczący JAN SZOSTEK, przewodniczący ADAM JANICZEK, członek zarządu CECYLIA FOIT, członek zarządu EDWARD NAMYŚLAK, członek zarządu JERZY FOIK, członek zarządu JÓZEF BUDKA, członek zarządu JÓZEF STEBEL, członek zarządu ZBIGNIEW ŻYLIŃSKI, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000221 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000221. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU BUDOWY MASZYN DOŚWIADCZALNYCH "KOMAG" W ZABRZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.