Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000222


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BIURA ZRZESZENIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU OBRONNEGO I TWORZYW SZTUCZNYCH "ERG" W GLIWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • GLIWICE

 • Adres:
 • MARCHLEWSKIEGO 6 44-100 GLIWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 27 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH - PRZEWODNICZĄCY, OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI - ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB 3.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU - UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA

 • Członkowie reprezentacji:
 • ELŻBIETA KOŁBUT, sekretarz FRANCISZEK SAPIA, zastępca przewodniczącego KAROL SZKLORZ, przewodniczący
  Dane o podmiocie KRS 0000000222 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000222. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BIURA ZRZESZENIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU OBRONNEGO I TWORZYW SZTUCZNYCH "ERG" W GLIWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.