Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000223


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA W GIERAŁTOWICACH Z SIEDZIBĄ W PRZYSZOWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • GIERAŁTOWICE

 • Miejscowość:
 • PRZYSZOWICE

 • Adres:
 • KAROLA MIARKI 1 44-178 PRZYSZOWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ: PRZEWODNICZĄCY, WICEPRZEWODNICZĄCY, SEKRETARZE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ PREZYDIUM RADY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE 2 OSÓB, CHYBA ŻE CO INNEGO WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA

 • Członkowie reprezentacji:
 • EDMUND GAJDA, wiceprzewodniczący HALINA KRASOWSKA, przewodniczący KRYSTYNA ŁADANAJ, sekretarz ZUZANNA HAASE, skarbnik
  Dane o podmiocie KRS 0000000223 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000223. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA W GIERAŁTOWICACH Z SIEDZIBĄ W PRZYSZOWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.