Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000224


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • MIĘDZYZAKŁADOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO, PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ "DAMROTA" W ZABRZU SPÓŁEK Z O.O.

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 272121610

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ZABRZE

 • Gmina:
 • M. ZABRZE

 • Miejscowość:
 • ZABRZE

 • Adres:
 • PL. WARSZAWSKI 10 41-800 ZABRZE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 19 września 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB - W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZEBRANIA DELEGATÓW

 • Członkowie reprezentacji:
 • DANUTA KUBSDA, v-ce przewodnicząca związku DOROTA GRYGIEL, przewodnicząca związku KATARZYNA RYBCZYŃSKA, sekretarz ROBERT BILOT, wiceprzewodniczący BARBARA ŻYWIOŁEK, członek zarządu DANUTA ŚLIMAK, członek zarządu JOANNA POKRYWKA, członek zarządu MARIA WOLNIEWICZ, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000224 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000224. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu MIĘDZYZAKŁADOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO, PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ "DAMROTA" W ZABRZU SPÓŁEK Z O.O. wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.