Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000227


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RACIBORSKIEJ FABRYKI SPRZĘTU DOMOWEGO "DOMGOS" W RACIBORZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 092524409

 • NIP:
 • 5611395881

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RACIBORSKI

 • Gmina:
 • RACIBÓRZ

 • Miejscowość:
 • RACIBÓRZ

 • Adres:
 • BOSACKA 52 47-400 RACIBÓRZ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 26 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI: ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB 3.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU - UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ KOSELA, zastępca przewodniczącego HELENA MACIEJSKA, sekretarz, skarbnik STANISŁAW PONIATOWSKI, przewodniczący
  Dane o podmiocie KRS 0000000227 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000227. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RACIBORSKIEJ FABRYKI SPRZĘTU DOMOWEGO "DOMGOS" W RACIBORZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.