Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000229


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZBIORCZEJ SZKOŁY GMINNEJ W RUDZIŃCU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • RUDZINIEC

 • Miejscowość:
 • RUDZINIEC

 • Adres:
 • GLIWICKA 6 44-160 RUDZINIEC

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 27 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • CZŁONKOWIE REPREZENTUJĄC PREZYDIUM ZARZĄDU NA ZEWNĄTRZ SĄ OBOWIĄZANI ZAJMOWAĆ STANOWISKO USTALONE KOLEGIALNIE PRZEZ TĘ INSTANCJĘ, NIE MOGĄ PRZEKRACZAĆ DANYCH IM PEŁNOMOCNICTW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • null BRAK DANYCH, członek reprezentacji:
  Dane o podmiocie KRS 0000000229 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000229. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZBIORCZEJ SZKOŁY GMINNEJ W RUDZIŃCU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.