Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000230


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMBINATU PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW OGRODNICZYCH W PACZYNIE

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • TOSZEK

 • Miejscowość:
 • PACZYNA

 • Adres:
 • PNIOWSKA 2 44-174 PACZYNA

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 9 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU, - WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE 2 OSÓB - W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA (ZEBRANIA DELEGATÓW)

 • Członkowie reprezentacji:
 • EWA PAWEŁKA, sekretarz JAN GLOSZ, przewodniczący MAREK ŁAPIŃSKI, wice przewodniczący WIESŁAW KLIMEK, skarbnik GENOWEFA GAL, członek zarządu JAN BIERNAT, członek zarządu MARIAN WIDUCH, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000230 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000230. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMBINATU PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW OGRODNICZYCH W PACZYNIE wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.