Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000238


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GMINNEJ SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • WODZISŁAWSKI

 • Gmina:
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Miejscowość:
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Adres:
 • PSZOWSKA 534 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 26 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO DZIAŁANIA W IMIENIU ZARZĄDU ZWIĄZKU W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, PODISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH, NABYWANIA I ZBYWANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA ZASTĘPSTWA PRAWNEGO UPOWAŻNIENI SĄ: PRZEWODNICZĄCY, WICEPRZEWODNICZĄCY I SEKRETARZ RADY LUB INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, CHYBA ŻE CO INNEGO WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA. DO PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE ZBYWANIA (NABYWANIA) NIERUCHOMOŚCI UPOWAŻNIONY JEST WYŁĄCZNIE ZARZĄD ZWIĄZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BRONISŁAW BARTECZKO, zastępca przewodniczącego ELŻBIETA OKONIEWSKA, przewodnicząca RENATA PIEKORZ, sekretarz
  Dane o podmiocie KRS 0000000238 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000238. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GMINNEJ SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.