Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000244


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • GLOBAL INVESTMENT CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 331245410

 • NIP:
 • 6711634771

 • Województwo:
 • DOLNOŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. WROCŁAW

 • Gmina:
 • M. WROCŁAW

 • Miejscowość:
 • WROCŁAW

 • Adres:
 • PL. POWSTAŃCÓW ŚL. 16-18 53-314 WROCŁAW POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 5 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM

 • Członkowie reprezentacji:
 • WOJCIECH MYŚLECKI, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000244 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000244. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu GLOBAL INVESTMENT CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.