Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000249


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW "POSTĘP" W ZABRZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ZABRZE

 • Gmina:
 • M. ZABRZE

 • Miejscowość:
 • ZABRZE

 • Adres:
 • STALMACHA 2 41-800 ZABRZE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 10 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH - PRZEWODNICZĄCY I OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI - ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU - UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA /ZEBRANIE DELEGATÓW/

 • Członkowie reprezentacji:
 • BARBARA DWORSKA, przewodnicząca BOŻENA BĘDKOWSKA, sekretarz JAN TURZAŃSKI, z-ca przewodniczącego ALEKSANDER BOCHENEK, członek zarządu EWA PARTYKA, członek zarządu JÓZEF RAJNER, członek zarządu KAZIMIERZ ZAWADZKI, członek zarządu MANFRED BRYŁKA, członek zarządu WOJCIECH GARNCARZ, członek zarządu ZYGMUNT DYMORZ, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000249 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000249. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW "POSTĘP" W ZABRZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.