Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000253


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW "SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W RYBNIKU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 276714760

 • NIP:
 • 6422656855

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • CHROBREGO 6 44-201 RYBNIK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 7 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • - PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIAZKU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE 2 OSÓB - W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA - ZEBRANIA DELEGATÓW

 • Członkowie reprezentacji:
 • ILONA MARIA RYSZKA, przewodnicząca związku JAN CICHY, członek zarzdu DANUTA KATARZYNA MAŃKA, członek zarządu MARIA KUŚKA, członek zarządu MARIA POLANECKA-NABAGŁO, członek zarządu MAŁGORZATA KRYSTYNA BEER, członek zarządu URSZULA HELENA ZAGURSKA, członek zarządu URSZULA ZAGURSKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000253 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000253. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW "SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W RYBNIKU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.