Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000258


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "MATUSZKIEWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 532093917

 • NIP:
 • 7542678765

 • Województwo:
 • OPOLSKIE

 • Powiat:
 • M. OPOLE

 • Gmina:
 • M. OPOLE

 • Miejscowość:
 • OPOLE

 • Adres:
 • SIKORSKIEGO 1 45-051 OPOLE POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 1 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISÓW W JEJ IMIENIU SĄ UMOCOWANI: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.

 • Członkowie reprezentacji:
 • WŁADYSŁAW MATUSZKIEWICZ, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000258 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000258. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "MATUSZKIEWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.