Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000259


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 273311323

 • NIP:
 • 6411751461

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RUDA ŚLĄSKA

 • Gmina:
 • M. RUDA ŚLĄSKA

 • Miejscowość:
 • RUDA ŚLĄSKA

 • Adres:
 • ŚMIŁOWICKA 24 41-706 RUDA ŚLĄSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ERYKA GROCHLA, wiceprzewodnicząca JANINA MŁYNARSKA, przewodnicząca MAŁGORZATA MAZUR, członek zarządu - sekretarz ANIELA SZMUSZ, członek zarządu DOROTA JOJKO, członek zarządu HALINA FAJGER, członek zarządu KONRAD STRZYŻEWSKI, członek zarządu URSZULA BLAUT, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000259 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000259. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" W RUDZIE ŚLĄSKIEJ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.