Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000261


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • MIĘDZYZAKŁADOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWEGO "TRANSGÓR" W RYBNIKU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 278293475

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • JANKOWICKA 9 44-201 RYBNIK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 23 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ FUNKCYJNI CZŁONKOWIE PREZYDIUM W GRANICACH KOMPETENCJI WYNIKAJĄCYCH Z ZAKRESU CZYNNOŚCI USTALONYCH PRZEZ ZARZĄD. DLA WAŻNOŚCI UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH ORAZ PEŁNOMOCNICTW KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 CZŁONKÓW PREZYDIUM W TYM PRZEWODNICZĄCEGO LUB JEGO ZASTĘPCY. DO WYKONYWANIA ZASTĘPSTWA PRAWNEGO UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE PREZYDIUM ORAZ OSOBY POSIADAJĄCE PEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ BOGDZIO, v-ce przewodniczący EWA FUCHS, przewodniczący JAN JÓZEFÓW, sekretarz
  Dane o podmiocie KRS 0000000261 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000261. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu MIĘDZYZAKŁADOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWEGO "TRANSGÓR" W RYBNIKU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.