Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000263


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA S.A. W WARSZAWIE REGIONALNY ODDZIAŁ PRZESYŁU W ŚWIERKLANACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 273292028

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RYBNICKI

 • Gmina:
 • ŚWIERKLANY

 • Miejscowość:
 • ŚWIERKLANY

 • Adres:
 • WODZISŁAWSKA 54 44-266 ŚWIERKLANY

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 1 czerwca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPOWAŻNIENI - PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD - DO SKŁADANA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 OSÓB -W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANI (ZEBRANIA DELEGATÓW

 • Członkowie reprezentacji:
 • ADAM TECHMAŃSKI, z-ca przewodniczącego DANUTA BEDNORZ, przewodnicząca GRAŻYNA PIPREK, sekretarz ROMAN STAJER, skarbnik WŁADYSŁAW BUDZIŃSKI, z-ca przewodniczącego ALEKSANDRA WALICZEK, członek zarządu MARZENNA GAWEŁ, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000263 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000263. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA S.A. W WARSZAWIE REGIONALNY ODDZIAŁ PRZESYŁU W ŚWIERKLANACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.