Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000269


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PUDLISZKI S.A. ODDZIAŁ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • WODZISŁAWSKI

 • Gmina:
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Miejscowość:
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Adres:
 • WAŁOWA 49 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 23 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONE SĄ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU W GRANICACH UDZIELONEGO IM PEŁNOMOCNICTWA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, CHYBA ŻE CO INNEGO WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST ZGODA ZARZĄDU ZWIĄZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ELŻBIETA RADZISZEWSKA, skarbnik związku EUGENIUSZ GRZEŚ, sekretarz zarządu KRYSTYNA BARAN, skarbnik MARIA KACAŁA, społeczny inspektor pracy MARIAN STANISŁAW LASKOWSKI, zastępca przewodniczącego WIESŁAW SAROSIAK, przewodniczący JAN MUCHA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000269 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000269. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PUDLISZKI S.A. ODDZIAŁ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.