Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000271


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BIURA PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW "BIPROWOD" W ZABRZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ZABRZE

 • Gmina:
 • M. ZABRZE

 • Miejscowość:
 • ZABRZE

 • Adres:
 • PARK HUTNICZY 9 41-800 ZABRZE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 23 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU I INNE OSOBY UPWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB.

 • Członkowie reprezentacji:
 • JERZY CHODOROWSKI, sekretarz zarządu JÓZEF OŚLIŹNIOK, wiceprzewodniczący zarządu KRZYSZTOF TYRAŁA, przewodniczący zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000271 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000271. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BIURA PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW "BIPROWOD" W ZABRZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.