Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000279


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ W RYBNIKU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • SOSNOWA 7 44-200 RYBNIK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 22 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJATKOWYCH UPOWAŻNIONE SĄ: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE 2 OSÓB, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ NOWAK, społeczny inspektor pracy ELFRYDA PALUCH, przew. kom. socj. byt. EUGENIA PIASECKA, kom. d/s pracy i płacy EUGENIUSZ PARUZEL, przewodniczący EUGENIUSZ PRZYWARA, vice przewodniczący FRANCISZEK BRZOZA, członek kom. ko LIDIA SOBOTA, członek kom. ko LUCYNA MIKA, skarbnik MARIAN JERC, członek kom. socj. byt. PAWEŁ SIDEL, członek kom. socj. byt. STANISŁAW PISAREK, kom. d/s pracy i płacy TERESA DZIDO, sekretarz TERESA PAMUŁA, członek kom. ko WERONIKA BĄK, członek kom. ko
  Dane o podmiocie KRS 0000000279 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000279. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ W RYBNIKU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.