Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000280


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMBINATU PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KAMIENIEC Z SIEDZIBĄ W CZEKANOWIE

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • TARNOGÓRSKI

 • Gmina:
 • ZBROSŁAWICE

 • Miejscowość:
 • CZEKANÓW

 • Adres:
 • BRAK DANYCH BRAK 44-137 CZEKANÓW

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 22 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJATKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD, - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 OSÓB, - W SPRAWACH PRZEKRACZAJACYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA (ZEBRANIA DELEGATÓW)

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ CHODAWSKI, przewodniczący BARBARA LIPNICKA, czlonek zarzadu JAN RAK, z-ca przewodniczącego WŁADYSŁAW GUZIK, czlonek zarządu ALFRED BUK, członek zarządu ALFRED WALEC, członek zarządu GRAŻYNA KRYSTEK, członek zarządu HENRYK ZGIERSKI, członek zarządu JACEK WELC, członek zarządu MARIOLA BRZOZOWSKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000280 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000280. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMBINATU PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KAMIENIEC Z SIEDZIBĄ W CZEKANOWIE wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.