Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000281


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TURYSTYKI PRZY GLIWICKIEJ AGENCJI TURYSTYCZNEJ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • BRAK

 • Adres:
 • JASNA 31 44-100 BRAK (POCZTA GLIWICE)

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 27 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • PARAGRAF 12 - UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU ZWIĄZKU POSIADAJĄ PRZEWODNICZĄCY LUB JEGO ZASTĘPCA I SKARBNIK LUB SEKRETARZ ZWIĄZKU. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH OSÓB. DO WYKONYWANIA ZASTĘPSTWA PRAWNEGO UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD ZWIĄZKU ORAZ OSOBY POSIADAJĄCE PEŁNOMOCNICTWO ZWIĄZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ADAM MAZUREK, skarbnik, sekretarz ADAM OSAK, zastępca przewodniczącego BOŻENA KRZYŻEK, przewodniczący
  Dane o podmiocie KRS 0000000281 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000281. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TURYSTYKI PRZY GLIWICKIEJ AGENCJI TURYSTYCZNEJ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.