Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000285


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "TERMO-CHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 472359043

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŁÓDZKIE

 • Powiat:
 • PABIANICKI

 • Gmina:
 • LUTOMIERSK

 • Miejscowość:
 • CHARBICE GÓRNE

 • Adres:
 • 35 98-135 CHARBICE GÓRNE (POCZTA LUTOMIERSK) POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIAW ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 2 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • O ILE ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: PREZES, WICEPREZES I PROKURENT REPREZENTUJĄ SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGUMIŁ JAN REJNIAK, prezes
  Dane o podmiocie KRS 0000000285 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000285. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "TERMO-CHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.