Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000286


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "RYBNIK 90"

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 270091996

 • NIP:
 • 6420004746

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • PRZEMYSŁOWA 1 44-203 RYBNIK POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 13 lutego 2004 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA W IMIENIU ZWIĄZKU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PRZEWODNICZĄCY LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZARZĄDU ZWIĄZKU POSIADAJĄCY W TYM ZAKRESIE UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU ZWIĄZKU DO DZIAŁANIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • KATARZYNA SMOLAK, wiceprzewodniczący STANISŁAW DUCZKOWSKI, przewodniczący STANISŁAW WÓJCIK, wiceprzewodniczący TADEUSZ SZAKIEWICZ, wiceprzewodniczący KRYSTIAN GOMOLA, członek zarządu LESZEK SKORUPA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000286 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000286. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "RYBNIK 90" wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.