Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000288


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRZY ZAKŁADZIE HANDLU WĘGLEM RYBNICKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. W RYBNIKU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 220484588

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • JASTRZĘBSKA 10 44-253 RYBNIK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 22 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • - ZWIAZEK REPREZENTUJE UPOWAŻNIONY ZARZĄD ORAZ PEŁNOMOCNICY W RAMACH UMOCOWANIA, - DO SKŁADANIA W IMIENIU ZWIĄZKU OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAWIERANIA UMÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU, WZGLĘDNIE PEŁNOMOCNIKÓW W ZAKRESIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA, - W SPRAWACH PRZEKRACZAJACYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI ŚR. MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

 • Członkowie reprezentacji:
 • EWA SABLIK, członek GERTRUDA RYGASIEWICZ, członek LESZEK KUPRANIK, przewodniczący MARIA STASIAK, członek BEATA MATUSZCZYK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000288 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000288. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRZY ZAKŁADZIE HANDLU WĘGLEM RYBNICKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. W RYBNIKU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.