Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000301


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRZY ODDZIALE GÓRNOŚLĄSKIEGO OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO SP. Z O.O. W ZABRZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 276808343

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. KATOWICE

 • Gmina:
 • M. KATOWICE

 • Miejscowość:
 • KATOWICE

 • Adres:
 • PUKOWCA 3 40-847 KATOWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 29 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA W IMIENIU ZWIĄZKU OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAWIERANIA UMÓW, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WZGŁĘDNIE PEŁNOMOCNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ADAM TKACZYK, wiceprzewodniczący ANNA BOŻENA ZIĘBA-KUCZERA, skarbnik EDWARD ANYSZ, członek zarząddu MIROSŁAW SZCZYGIEŁ, przewodniczący MONIKA ANNA ROMASZEWSKA, sekretarz KRZYSZTOF JÓZEF DEMSKI, członek zarządu MONIKA BANASIK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000301 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000301. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRZY ODDZIALE GÓRNOŚLĄSKIEGO OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO SP. Z O.O. W ZABRZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.